"Jaget-Laget-Företaget"

En föreläsning kan ge inspiration och nya intryck men för bestående förändringar krävs det längre tid till förfogande.

UCS Cent Management´s ”Cent Leader Canvas” stödjer det långsiktiga förändringsarbetet som föreläsningen handlar om.

Läs gärna mer om UCS Cent Management´s tjänster här.

I föreläsningen Jaget-laget-företaget vänder Håkan på det gamla koncepter att ”Laget går före jaget”. Han menar att ledare måste bygga laget och företaget via jaget. Oavsett hur stor en organisation är så är det den enskilda individen som utför arbetet. Varje individs första tanke vid förändringar är ”Vad kommer det att betyda för mig?”, men hur ofta brukar mål och värderingar brytas ned på individnivå?

Var börjar du din resa med ditt företag när du sätter nya verksamhets- och lönsamhetsmål? Styrelse och ägare måste självklart ha det övergripande ansvaret tillsammans med vd, men för att få effekt och fart mot målen måste individen beröras, göras delaktig och kunna svara på frågan – ”What´s in it for me?”. Ledarskapsutbildningar, teambygge och grupputveckling i all ära men att få individen engagerade och förstå sin roll först är nyckeln till en kickstart av förändring.

Att arbeta parallellt på alla tre nivåer är en stor framgångsfaktor och skapar förutsättningar för att nå full potential med dina personella resurser.

Föreläsningen är framtagen ihop med Magnus Johansson före detta hockeyspelare, bland annat lagkapten i Tre Kronor under flera år samt en karriär i USA, Kanada, Ryssland och Schweiz. Den kan hållas som föreläsning eller som en längre workshop, med dem var för sig eller tillsammans. Magnus erfarenheter som spelare och ett mer individuellt fokus och Håkans som ledare och lagbyggare ger föreläsningen en extra dimension.

Referenserna är många och goda.