om coachen

Håkan har en gedigen erfarenhet inom ledarskaps-coachning. Han har förmågan att se individen i ett lag men även vad som krävs för att sammanföra allas olikheter till vinnande team. Han har själv upplevt utmattningssyndrom och förstår vikten i att arbeta i harmoni och lyssna till vad kroppen och hjärnan signalerar.  

Håkan har en utbildning inom coaching och NLP genom Skandinaviska ledarhögskolan, numera Uneståhl education. Lars-Eric och Elene Uneståhl var utbildare och med det följde ett rigoröst och genomarbetat mentalt träningsprogram som betytt mycket för Håkan.

I Håkans egen yrkesroll har han haft den stora förmånen att under sin karriär tvingats bevisa sin kompetens och att han duger, speciellt inom idrottsvärlden.

Håkan lyckades inte få en egen karriär inom fotbollen på elitnivå och har man inte spelat på en hög nivå står man lågt i hierarkin när man sedan ska arbeta med fotboll. För att kompensera det som ledare har han fått jobba hårt med att inhämta kunskap för att sedan omvandla den till kompetens. Han har utvecklat sin förmåga att ”inta scenen” när det behövs och skapa förtroende hos de som ska utföra de idéer han tagit fram för att tillsammans omvandla dem till gemensamma idéer. Han har genom egna erfarenheter förstått och lärt sig betydelsen av en god samtalspartner som finns utanför den vardagliga yrkes-/bekantskapskretsen.

Coach eller mentor

Håkan erbjuder en extern samtalspartner, antingen som mentor med visst rådgivande eller med ett rent coachande förhållningssätt där du själv hittar svaren på dina frågor utifrån uppgifter. Det finns även möjlighet att hitta en kombination av detta utefter önskemål.

Håkans kompetensområden ligger inom ledarskap, teambygge och mentala processer i form av positiva målbilder. Erfarenheten av att ha lett tre generationer av ”90-talister” till tre kvalvinster, ett EM-guld samt medverkan i OS brukar vara efterfrågat att få reda på mer av. I samtal med Håkan delar han gärna med sig av tips och förhållningssätt.

Ett första möte

Ett mentorskap eller en coaching-process bygger på en ”tvåsamhet” där båda parter bidrar. Kemin mellan mentor och beställare är A & O, man måste som man uttrycker det inom coachingen kunna skapa ”rapport”. Man bör också ha en idé om vad samtalen ska leda till i form av mål. Om det känns rätt och om målen känns nåbara så börjar själva processen som kan se olika ut. Om processen inte går vidare efter ett första möte är det kostnadsfritt.

Kontakt
Boka in ditt första möte redan nu