Foto: Ulf Stråhle, NT

om ledaren

Att utföra ett bra ledarskap tar tid, något organisationer och den enskilde individen som sitter på ledarstolen måste förstå och ta till sig. Att ge chefer möjligheten att utöva ett bra ledarskap genom att avsätta tid och resurser är A och O, både för egen del men också genom beslut och support från ägarnas sida.

Dagens- och morgondagens arbetstagare har nya krav på arbetsgivaren. Många undersökningar har visat att de yngre generationerna som ska ta över vårt samhälle först tittar på hur ledarskapet är när de ska välja ett jobb, sedan gemenskapen och möjligheten att utvecklas, hur lönenivån är kommer oftast längre ned på listan över den perfekta arbetsplatsen.

Håkans erfarenhet är att det är många ledare som missar att attrahera individen, de måste ta ned beslut, mål och visioner på individnivå.  Idag är i snitt cirka 15 procent engagerade på sin arbetsplats i västvärlden – varje individ måste få se och acceptera sin roll samt förstå varför man utför sina arbetsuppgifter. Allt detta kopplat till ett sammanhang är grunden för all motivation.

Ledarskap i en trappa om tio steg

Håkans ledarskap utgår från en trappa med tio steg, där du som ledare får lära dig att motivera och se individen i ditt arbetslag. Du lär dig hur du tar fram tydliga ramverk tillsammans med medarbetarna, och med organisationens värderingar som grund, samt identifiera visionen ni alla jobbar mot – och hur medarbetarnas kompetens kommer tillrätta med ledarens riktlinjer.

Framgång är viktigt i alla vinstdrivande verksamheter men framgång utan balans i livet är ingenting värt. Håkan vill skapa högpresterande team med välmående som framgångsfaktor. En grundprincip inom all träning bygger är att ”vilan gör dig stark” (men den måste givetvis föregås av en ansträngning.) En ledare i obalans som inte tillåter sig återhämtning förstör ofta för sig själv.

Fel signaler skickas till medarbetarna att göra detsamma och, som i värsta fall, kan skapa en kultur som gör att företaget blir mindre lönsamt. Detta kan också orsaka mänskligt lidande och kan kosta samhället stora pengar.

Ledarskapet står inför ett paradigmskifte och kan du skapa mål och mening, en känsla av gemenskap, ha tydliga mål och visioner, få alla att känna sig sedda så tangerar du att uppfylla våra mänskliga behov. Med dem på plats ökar engagemanget hos varje individ och av engagerade individer kan du skapa det ultimata teamet. Då har ni skapat en plattform för succé – addera det till ett högre värde för din omgivning så kan ni nå bortom alla tänkbara mål.

Allt börjar med ledarskapet!

2016 fick Håkan priset som ”Årets idrottsledare” på Idrottsgalan – något hans far också fått 40 år tidigare. Priserna Årets prestation och Årets lag fullbordade trippeln den kvällen.

Du kan höra mer om Håkan och ledarskap i poddarna: